A pensión media de xubilación en España sitúase en 1.256 euros

Torres en Madrid rascacielos

Ao 1 de agosto, a nómina mensual das prestacións contributivas da Seguridade Social ascendeu a 10.856,9 millóns de euros. O incremento interanual sitúase no 4,6% en termos homoxéneos.

Distribución segundo clase de pensión

Tres cuartas partes da nómina de pensións contributivas de agosto foi as pensións de xubilación, en concreto, o 72,4%, é dicir, 7.860,1 millóns de euros. A pensións de viuvez destináronse 1.832,7 millóns de euros, mentres que a nómina das prestacións por incapacidade permanente, pola súa banda, ascende a 985,3 millóns; a de orfandade, a 150,5 millóns de euros e as prestacións en favor de familiares, a 28,4 millóns.

Das 9.948.815 pensións contributivas abonadas, un 0,9% máis que no mesmo mes de 2021, 6.258.422 son de xubilación, 2.350.745 de viuvez, 951.986 de incapacidade permanente, 343.182 de orfandade e 44.480 en favor de familiares.

Se se ten en conta o número de pensionistas, este elévase a algo máis de 9 millóns de persoas, das cales 4,6 millóns son homes pensionistas e 4,4 millóns, mulleres. A proporción de pensións por pensionista é de 1,1 prestacións por persoa. A pensión principal é a de xubilación para 6,1 millóns de persoas e a de viuvez éo para 1,6 millóns. Séguenlles os perceptores de incapacidade permanente (946.478), orfandade (325.853) e favor de familiares (43.725).

Pensión media

A pensión media do sistema ascende en agosto a 1.091,3 euros mensuais. Esta contía, que comprende as distintas clases de pensións (xubilación, incapacidade permanente, viuvez, orfandade e en favor de familiares), aumentou no último ano un 5,3%; en termos homoxéneos, un 3,7%.

A pensión media de xubilación do sistema, pola súa banda, sitúase en 1.256 euros. Por réximes, a pensión media de xubilación procedente do Réxime Xeral é de 1.404,4 euros ao mes, mentres que a máis baixa rexístraa o Réxime de Autónomos, de 836,1 euros/mes. Na Minería do Carbón, a media de xubilación mensual sitúase en 2.447,8 euros e é de 1.394,4 euros no Réxime do Mar.

A contía media das novas altas de xubilación no sistema ascendeu no mes de xullo de 2022 a 1.396,1 euros mensuais (último dato).

Pola súa banda, a pensión media de viuvez en vigor en agosto é de 779,6 euros ao mes.

Complementos de brecha de xénero

Con data 1 de agosto, 302.576 pensións percibiron o complemento por brecha de xénero, das que máis do 93,2% son mulleres (281.955). O importe medio mensual deste complemento na pensión é de 61,6 euros. Das 302.576 pensións complementadas, o 21,3% corresponde a pensionistas cun fillo (64.401), que anteriormente non tiñan acceso co complemento de maternidade. Ademais, o 47,3% dos beneficiarios contan con dous fillos (143.209); o 20,1%, con tres (60.753) e con catro fillos, o 11,3% (34.213).

Este complemento de brecha, vixente desde febreiro de 2021, consiste nunha contía fixa, tras a revalorización aplicada en 2022, de 28 euros ao mes por fillo, que se aplica desde o primeiro fillo, a diferenza do complemento de maternidade anterior. Solicítase á vez que se solicita a pensión.

Clases Pasivas

Pola súa banda, a nómina mensual de pensións de Clases Pasivas ascendeu a 1.318,73 millóns de euros no mes de xullo de 2022, último dato dispoñible.

O número de pensións en vigor ascendeu a 683.331, 12.410 pensións máis que no mesmo mes do ano anterior (1,85% de variación anual).

O Réxime de Clases Pasivas do Estado inclúe fundamentalmente ao persoal militar e ao persoal civil da Administración Xeral do Estado, da Administración de Xustiza, das Cortes Xerais e doutros órganos constitucionais ou estatais, así como aos funcionarios transferidos ás comunidades autónomas.

Pin It on Pinterest

Scroll al inicio
Utilizamos nuestras Cookies y alguna de terceros para poder ofrecerte la mejor experiencia cuando visites Ourense.com. Si lo deseas, puedes informarte en nuestra web sobre cada una de las Cookies que usamos e incluso también eliminar aquellas que no sean esenciales. Para una mejor experiencia con nosotros te ofrecemos la posibilidad de activar o desactivar las cookies no imprescindibles en cualquier momento desde el menú correspondiente. Nuestra Política de Privacidad también está a tu servicio.    Más información
Privacidad