Xornada sobre absentismo laboral na CEO

Javier Flórez y Marisol Nóvoa

O absentismo laboral no marco actual e a problemática da incapacidade temporal foron os eixos da xornada organizada pola CEO e Ibermutua Gallega que se celebrou esta mañá na sede empresarial, contando coa intervención da súa presidenta, Marisol Nóvoa, e o director territorial da mutua en Galicia, Javier Flórez.

A charla analizou un dos grandes problemas que, na actualidade, afecta a empresas, mutuas e sistema de Seguridade Social, como é o absentismo e os custos que do mesmo derívanse, tanto directos como indirectos.

A presidenta da CEO introduciu a sesión facendo alusión aos datos de absentismo rexistrados este ano, que mostran un aumento con respecto ao ano anterior e que en Galicia superan a media nacional, engadindo ademais que ‘nos últimos anos rexistrouse un crecemento no absentismo laboral no noso país, sobre todo nalgúns sectores que ven como isto xera un impacto directo tanto na produtividade como nos custos empresariais, restando competitividade nas empresas’.

Javier Flórez reivindicou, ao comezo da súa intervención, o labor das mutuas hoxe en día e abordou a explicación comezando por definir os tipos de absentismo, os factores que inflúen nel e a evolución da súa taxa, profundando na principal causa do seu incremento. Flórez destacou que ‘a incapacidade temporal por continxencias comúns é a principal causa deste incremento, e existe unha complexa problemática para a súa adecuada xestión, motivada fundamentalmente pola existencia dun labirinto burocrático entre as Entidades Xestoras, as Mutuas e os Servizos Públicos de Saúde, e a excesiva carga asistencial destes últimos’.

Ao fío dos datos dispoñibles, Flórez expuxo tamén a evolución negativa, tanto a nivel nacional como en Galicia, dos distintos indicadores de xestión da incapacidade temporal por continxencias comúns (número de procesos iniciados, incidencia, prevalencia e duración media), así como do custo en prestacións, do custo empresarial e do custo de oportunidade.

En canto aos datos, o último informe trimestral dispoñible en 2022 (de xaneiro a marzo) indica que o índice de absentismo laboral para todo o territorio nacional foi do 7,1% cunha taxa de variación interanual do 1,1%, pero na análise por comunidades autónomas, Galicia está por encima da media, e rexistra o 7,6% e unha variación do 1,3%. Ademais, hai unha enorme diferenza ao comparar o absentismo por sectores, pero en case todos aumentou o seu nivel, sobre todo a industria cun 7,1% e servizos, que rexistra un 7,3%.

Javier Flórez puxo tamén de manifesto a urxente necesidade de que se tomen medidas e modifíquense determinados aspectos que inflúen directamente na xestión da incapacidade temporal, sendo a medida de maior calado que as Mutuas poidan prestar asistencia sanitaria e emitir altas médicas, polo menos en patoloxías traumatológicas e osteoarticulares. Dita medida, ademais dunha redución dos gastos en prestacións, unha mellora da competitividade para as empresas e das contas da Seguridade Social, supoñería unha mellora para a saúde dos traballadores, acurtando os seus períodos de baixa laboral, e para a cidadanía, axudando a reducir as listas de espera dos Servizos Públicos de Saúde.

Neste sentido, Flórez profundou durante a súa intervención, nas medidas propostas polo sector de mutuas para a mellora da xestión da incapacidade temporal derivada de continxencias comúns, como as medidas en materia de asistencia sanitaria co obxectivo de evitar os atrasos que se producen como consecuencia da carga asistencial dos Servizos Públicos de Saúde, as medidas de mellora no control e seguimento do procedemento de propostas de alta, ou en materia de incapacidade permanente.

Finalmente, insistiu na necesidade de seguir avanzando na colaboración das Mutuas naquelas parcelas sanitarias en que se detectan carencias por parte dos Servizos Públicos de Saúde, progresando na colaboración público-privada, da que as Mutuas son un paradigma. Unha destas parcelas á que aludiu é a recentemente cualificada como nova pandemia mundial, “a problemática da saúde mental”.

Pin It on Pinterest

Scroll al inicio
Utilizamos nuestras Cookies y alguna de terceros para poder ofrecerte la mejor experiencia cuando visites Ourense.com. Si lo deseas, puedes informarte en nuestra web sobre cada una de las Cookies que usamos e incluso también eliminar aquellas que no sean esenciales. Para una mejor experiencia con nosotros te ofrecemos la posibilidad de activar o desactivar las cookies no imprescindibles en cualquier momento desde el menú correspondiente. Nuestra Política de Privacidad también está a tu servicio.    Más información
Privacidad